دنیای رسانه

با توجه به فعالیت اینجانب بعنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران ، که با هدف کاهش تصدی گری دولت ، افزایش بهره مندی از توانمندی تشکلهای تخصصی و کمک به حاکمیت به منظور تسهیل و شفاف سازی در امور تشکیل شده است ، مصاحبه‌ها و اخبار منتشر شده از اینجانب عمدتاْ در حوزه اقتصاد صنعت و تجارت خودرو می‌باشد. و در بخشهای مقررات و سیستمها و همینطور بخش مقالات و نظرها سعی خواهم نمود مطالب مفیدی را در اختیار همه مخاطبین محترم قرار دهم چراکه اعتقاد دارم شاید دانستن یک نکته برای شما تغییر اساسی در آینده زندگی و کسب و کارتان ایجاد نماید.