مدیریت تصفیه سازمان صنایع دستی ایران

بر اساس مصوبه شماره 35640 مورخ 26/10/1343 هيئت وزيران و در اجراي ماده دو اساسنامه مراكز صنايع دستي فروشگاه مركز صنايع دستي ايجاد گرديد. مطابق ماده واحده قانون تبديل فروشگاه مركز صنايع دستي به شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي مصوب 11/8/1350، فروشگاه مركز صنايع دستي از تاريخ 1/10/1352 به شركت سهامي فروشگاههای صنايع دستي تبديل و طي شماره ثبت 28157 مورخ 30/10/1352 تاسيس می گردد.

در سال 1354، سازمان صنايع‎ دستي ايران بصورت يك موسسه دولتي و سياست­گذار تاسيس شده و سپس در سال 1359 به موجب لايحه قانوني مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ایران و مصوبه مورخ 11/11/1360 با شركت سهامي فروشگاه­هاي صنايع‎ دستي ادغام و سازمانی جدید با نام  سازمان صنايع‎ دستي ايران ايجاد گرديد.

اساسنامه اين سازمان در سال 1361 در (19) ماده و (6) تبصره با نحوه اداره به صورت شرکت سهامی  به تصويب هيئت وزيران رسيد. طبق اين اساسنامه وظايف سازمان طيف وسيعي از تصدي­ گري ها (اعم از توليد، خريد و فروش كالا) و امور حاكميتي (آموزش، ترويج و تحقيق) موضوع صنایع دستی را در بر مي‎گرفت.

براساس مفاد صورتجلسه مورخ 9/11/1364 مجمع عمومی صاحبان سهام و لایحه مصوب 18/9/1366 هیات دولت، شورای مرکزی جهاد سازندگی، جانشین مجمع عمومی سازمان گردیده ولیکن در تاریخ 20/7/1367 مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل و به دلیل عدم تصویب لایحه انتزاع سازمان صنایع دستی ایران از وزارت صنایع و معادن و الحاق آن به وزارت جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی، موضوع صورتجلسه مورخ 9/11/1364 صاحبان سهام لغو می شود.

در ارديبهشت ماه سال 1383 لايحه تاسيس سازمان صنايع ‎دستي ايران در قالب يك موسسه دولتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و جهت تهيه اساسنامه و اجرا به دولت ابلاغ گرديد.

در راستای ماده واحده قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران (سازمانی با اساسنامه جدید) موضوع مصوبه شماره 8987 مورخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی، مجمع عمومی فوق العاده سازمان صنایع دستی ایران(شرکت سهامی) در تاریخ 3/2/1384 تشکیل و سازمان قبلی را منحل می نماید.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1384 به استناد ماده (7) قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و بنا به پیشنهاد شماره 101570 مورخ 10/2/1384 وزارت صنایع و معادن، شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران را طی مصوبه شماره 6643/ت32894هـ مورخ 25/2/1384 منحـل اعلام و امـر تصفیـه شرکت را تحت نظر وزارت صنایع و معادن و به هیئت تصفیه­ های مرکب از سه نفر منتخب وزیر صنایع و معادن واگذار می­نماید. نهایتاً براساس تصمیم شورایعالی اداری کشور طی مصوبه شماره 739/1901 مورخ 21/1/1385، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جایگزین وزارت صنایع و معادن شد. انحلال شرکت را طی مکاتبه شماره 3195 مورخ 30/3/1384 به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام و تصویب نامه شماره 6643/ت32894هـ مورخ 25/2/1384 هیئت وزیران در صفحه 12 روزنامه رسمی مورخ 28/2/1384 درج می گردد و از سال 1384 که تصفیه این سازمان به شرح یزر در دستور کار قرار می­گیرد.

به دلیل عدم آگاهی کافی و دقیق از روند تغییرات قانونی  فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران که در سال 1343 تاسیس شده ضمن نداشتن آگاهی کافی از اصول تصفیه شرکتها و سازمانها فعالیتهای ذینفعان، ذیمدخلان و ذیصلاحان مرتبط با موضوع، منجر به انحراف عملیاتی سازمان صنایع دستی ایران و بالتبع انحراف در انجام امر ختم تصفیه شرکت را فراهم آورده است.

در سال 1397 با گذشت 14 سال از وجود این معضل و سابقه بیش از نیم قرن این شخصیت حقوقی، موضوع تصفیه این سازمان به تیم مدیریتی، اقتصادی و حقوقی تحت مدیریت اینجانب با گذشت 14 سال از شروع عملیات انحلال و تصفیه سپرده شد که با ایجاد سازوکارهای نوین و به کار بستن اصول حرفه ای ، موفق به نهایی سازی تصفیه شده ‎­ایم.