پروژه تحلیل و بازطراحی صرافی بانک ایران زمین

شرکت خدمات ارزی و صرافی ایران زمین تحت شماره 233371 و شناسه ملی 10320840420 در اداره ثبت شرکتهای شهر تهران به تاریخ 10/10/1391 با موضوع فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور تشکیل شده است.حسب درخواست سهامداران شرکت و در راستای مفاد ماده 139 قانون تجارت گروه حسابرسان ویژه با هدف تعیین میزان صحت عملکرد و تطابق آن از بدو تاسیس آغاز به کار شد. موضوع اصلی این تقاضا به عدم شفافیت عملکرد شرکت بود که در محل شرکت مستقر و ضمن انجام مذاکره با مدیران نسبت به اخذ اطلاعات، مدارک و ‌مستندات (حسب موضوع)‌ اقدام گردید که نتایج رسیدگیهای انجام شده به سمع و نظر سهامداران رسید این اقدام چراغ روشن و شاهراهی را برای تنظیم دستورالعمل­ها و نظام نامه­های شرکت علاوه بر رعایت دقیق قوانین و مقررات برای سهامداران فراهم کرد.